19.6.2022 – 3.7.2022: Groot werk, www.arsaemula.nl